Dzieci
i
młodzież

Zapraszamy na trening dzieci i młodzież w wieku szkolnym.

Zajęcia prowadzimy w trzech podstawowych grupach naborowych oraz z czwartej wyselekcjonowanej grupie wyczynowej.   

Przy kwalifikacji do grupy bierzemy pod uwagę kalendarzowy wiek dziecka na początku sezonu przygotowawczego, czyli w okresie  od września do grudnia każdego roku oraz jego poziom rozwoju psychomotorycznego.

Grupy:

Dzieci młodsze - wiek 6 - 8 lat – zalecamne są jeden do trzech treningów w tygodniu

Zapoznanie z lekką atletyką. Trening ogólnorozwojowy bez elementów specjalizacji ,ale stawiający na odkrywanie konkurencji lekkoatletycznych w formie zabawy premiującej udział w aktywności, nie zaś sam wynik.

Sporadyczny udział w zawodach. Częste konkursy i zabawy charakterze -,, pokaż jak dobrze bawisz się w sport „

 

Dzieci średnie – wiek 9-11 lat – zalecane jeden do trzech treningów w tygodniu

Kontynuacja treningu ogólnorozwojowego ze stopniowo wprowadzanymi elementami między zawodniczej wewnętrznej i zewnętrznej rywalizacji. Dzieci w sposób cykliczny i świadomy uczestniczą w cyklach treningowych przygotowujących je do startów w zawodach w ramach podstawowych bloków lekkoatletycznych. Dzieci, niezależnie od dominujących predyspozycji biorą udział w zawodach i charakterze wielobojowym .

Nadal premiujemy głownie udział w zawodach , ale w szczególny sposób wyróżniamy najbardziej aktywnych startowo. W tej kategorii wiekowej PZLA nie prowadzi jeszcze oficjalnej klasyfikacji w rywalizacji na poziomie mistrzowskim.

 

Młodzież – 12-15 - zalecane dwa do trzech treningów w tygodniu

Początek treningu ukierunkowanego na poszczególne bloki konkurencji; od siłowo – szybkościowych do biegów średniodystansowych i chodów . Dzieci starsze (12-13) stanowią bezpośrednie zaplecze dla wchodzących na pułap rywalizacji mistrzowskiej młodzików.

 

RK Selekcja - grupa wyczynowa juniorów młodszych (rocznik 2005) i starszych (rocznik 2001-2005) - trzy i więcej treningów w tygodniu.

Zawodnicy ze sprecyzowanymi zdolnościami motorycznymi , biorący regularnie udział w zawodach i trenujący na podstawie w znacznej mierze zindywidualizowanych programów treningowych.

Nadzór merytoryczny nad procesem treningowym realizowanym w klubie sprawuje Robert Korzeniowski

 

Treningi odbywają się według następującego grafiku:

OSiR Orzeł Podskarbińska ul. Podkrabińska 14 (GRUPY DZIECI MŁODSZYCH, ŚREDNICH ORAZ MŁODZIEŻ)

  • środy 17.30-19.00
  • soboty 9.30 - 11.00

 

URSYNÓW Obiekty treningowe Szkoły Podstawowej nr 303 ul. Koncertowa 8 (GRUPY DZIECI MŁODSZYCH, ŚREDNICH ORAZ MŁODZIEŻ)

  • poniedziałek 18.15 -  19.45
  • środa 18.15 -  19.45
  • sobota 11.30 - 13.00

 

MOKOTÓW Obiekty treningowe XXVIII Liceum im. J. Kochanowskiego, ul. Wiktorska 99 ((GRUPY DZIECI ŚREDNICH ORAZ MŁODZIEŻ)

  • wtorek 18.00 - 19.30 
  • czwartek 18.00 - 19.30 

 

Można uczęszczać na 1, 2 lub 3 treningi w tygodniu.

 

UWAGA:

Treningi dla dorosłych odbywają się równolegle z treningami dzieci i młodzieży według grafiku dla dorosłych dostępnego w zakłdkach tematycznych