Sprawdziany kontrolne w RK Athletics

 

Zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami na kolejne sprawdziany kontrolne - w sobotę 10. czerwca !

Konkurencje:

Dzieci młodsze:
1. Bieg na 40m
2. Skok w dal z miejsca
3. Rzut piłeczka palantową
4. Wyskok dosiężny
5. Bieg ciągły z przerzucaniem piłeczek - 3minuty

Dzieci starsze:
1. Biega na 60m
2. Skok w dal z miejsca
3. Rzuty piłka lekarska ( sprzed klatki, przodem i tyłem
4. Bieg na 600m

Zapraszamy bardzo serdecznie!
Sprawdźcie na ile poprawicie swoje własne wyniki z ostatnich sprawdzianów!

 

  powrót